گیاه شناسی

پتوس

نور: گیاه پوتوس آفتاب غیر مستقیم را می‌پسندد و آفتاب مستیم برای پوتوس خوب نیست.

خاک : مخلوطی از پیت‌ماس ، خاک برگ و ماسه، بستر مناسبی برای پوتوس است.

آب : 5 تا 7 روز یک بار آبیاری شود.

ازدیاد: تکثیر در این گیاه به وسیلهٔ قلمه صورت می‌گیرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید